جانبی پلاس در شهر اصفهان و برخی از شهرهای پرجمعیت ایران اقدام به تحویل فوری سفارشات نموده است.

سفارشات شما طبق شرایط زیر پس از گذشت ۲۴ ساعت کاری تحویل خواهند شد :

کالای خریداری شده در انبار جانبی پلاس موجود باشد.

در غیر اینصورت زمان ارسال کالا از انبار فروشنده به انبار جانبی پلاس به زمان ارسال اضافه خواهد شد.